نمایندگی و همکاری تجاری

در استانهایی که نمایندگی فعال شرکت حضور ندارد، افراد واجد شرایط نمایندگی می توانند درخواست خود را به شرکت ارائه نمایند.

شرایط درخواست نمایندگی:

ارائه طرح کسب و کار و توسعه فروش

شرکت ثبت شده یا جواز کسب

اعتبار قابل استعلام در محدوده کسب و کار

عدم وجود سوء پیشینه

پر کردن فرم درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی از سوی فرستنده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز صلاحیت، مراحل بعدی همکاری مشترک انجام می گیرد.

گاهی اوقات مجموعه هایی مراجعه می کنند که در یک بخش خاص بازار توانمندی های خاص و فوق العاده ای دارند و می توانند در پیشبرد فروش در آن بخش خوب عمل کنند. در چنین شرایطی امکان بررسی طرح کسب و کاری نماینده یا شریک تجاری دریافت و پس از بررسی نتیجه اعلام می گردد.

طبعا پذیرش نماینده فرایند خاص خود را دارد که باید طی شود که به همکاری پایدار و موثری بیانجامد.