معماری سازمانی

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

هر سازمان ارزشی را به مشتریان خود می دهد که علت وجودی و بقای آن سازمان است و هرگاه آن علت از بین برود سازمان هم دیگر دلیلی بر ادامه حیات ندارد. بعنوان مثال می توان به یخچالهایی که در قدیم در محلات وجود داشت و برف را از زمستان برای تابستان ذخیره می کردند اشاره نمود.

انجام کار سازمان با استفاده از فرایندهای کاری انجام میشود که هر یک بخشی از وظایف سازمان را بر عهده می گیرند. با ابن وضعیت، شما تصور کنید که درک این فرایندها بعنوان رگهایی که خون سازمان در آن در جریان است و بهبود و سرعت بخشیدن به آن چقدر می تواند برای یک سازمان ارزشمند باشد و حتی ارزش افزوده ایجاد کند.

فرایندهای کسب و کار و نقش آن

هدف از یک سازمان ایجاد ارزشی برای مشتریان و مصرف کنندگان خود است.

برای رسیدن به این اهداف، از دید عملکردی از طریق یکسری فرایندهای لایه ای کار خود را انجام می دهد. بعبارت دیگر با گردش عملکردی این فرایندها، سازمان می تواند محصولات و خدمات خود را ارائه نماید و ارزش مورد نظر را ارائه دهد.

بعبارت دیگر این فرایندها هستند که سازمان را به به اهداف خود می رسانند. حال تصور کنید ک فرایندهایی که تمام ارزش افزوده سازمان شما به آن وابسته است، ناکارآمد باشد. ناکارآمدی هایی از قبیل چندباره کاری، رفت و برگشتهای بیش از حد کار داخل سازمان و … مشکلاتی هستند که مشتریان، سازمان و کارکنان از آن رنج می کشند.

با وجود چنین رنجی در گردش خون کارها در سازمان چه باید کرد؟ آیا راهکاری وجود دارد؟

بهبود فرایندهای کسب و کار

بدون شک مدلسازی فرایندها تنها راه درک و تشخیص اشکالات و ضعف های فرایندی سازمان است. با این کار فضای فرایندهای سازمان شفاف سازی شده و اشکالات آن با استفاده از متدولوژی و ابزار درست به خوبی قابل استخراج است. همچنین می توان با استفاده از آن مدلهای فرایندی را اصلاح و بازنگری نمود. تا اینجا سازمان تا حدی از درد و رنج مشکلات گردش کاری رهایی یافته است.

اما علاج واقعی جایی است که شما تن به شنا کردن در فضای سیستم فرایندهای سازمانی می دهید. با استفاده از این سیستم ها از یکسو فرایندهای شما خودکارسازی و تسریع می شود. از سوی دیگر با اتوماسیون آن امکانات متنوع گزارش گیری و اطلاعاتی روی آن قابل تهیه است و بسیاری مزایای دیگر.

کارشناسان شرکت توانایی فنی لازم برای اجرای پروژه با استفاده از زیرساختهای زیر را دارند:

  • Oralce BPMS که یکی از برترین سیستم های BPMS دنیاست.
  • BPMS دیگری هم برای سازمان های کوچکتر در نظر گرفته شده است که با استفاده از Java تهیه شده و امکانات مشابهی ارائه می دهد.در بکارگیری سیستم های مدیریت فرایند سازمانی، 
  •  

خدمات قابل ارائه توسط فنارا

تیم فنی شرکت فنارا با کمک متخصصین خبره دانشگاهی و مجرب صنایع توانایی های مختلفی در این حوزه دارد که برخی از آنها عبارتند از:

مدلسازی کسب و کار شامل تدوین زنجیره ارزش کسب و کار (Value Chain) و تهیه نقشه فرایندی کسب و کار (Process Map)

مدلسازی فرایندی کسب و کار (Business Process Modeling)

اصلاح و بهبود فرایندهای کسب و کار (Business Process Improvement)

پیاده سازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از سیستم های مدیریت فرایند سازمانی (BPMS Implementation)

companies we've worked with