سامانه رتبه بندی اعتباری

طبق بخشنامه های جدید بانک مرکزی ج.ا.ا. در نظام بانکی، به منظور اعطای تسهیلات به شرکت ها و موسسات اعطای تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی آنها انجام می شود.

برای این منظور و بر مبنای صورتهای مالی شرکت ها و اطلاعاتی که از آنها از منابع مختلف جمع آوری می شود پرونده شرکت ها برای ارزیابی تشکیل می شود. این پرونده بر مبنای نظامنامه داخلی موسسه رتبه بندی اعتباری برهان و با استفاده از هوش مصنوعی تحلیل می شود و گزارشات تولید می شود.

این گزارشات با استفاده از نظرات کارشناسی و تحلیل های خودکار غنی تر می شود و نهایتا گزارش نهایی مورد تایید موسسه برای مراجع ذیصلاح ارسال می گردد.

ادمین سایت
در تاریخ 9 نوامبر 2022
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.